Informasjon

Det aldrende hjertet

Aldring medfører endringer i hjertet og blodårene. Ettersom du blir eldre, kan ikke hjertet slå så raskt under fysisk aktivitet eller stress som da du var yngre.

Hjertet

Hjertekamrene sett forfra

Hjertet er en sterk muskel. Det er motoren som pumper blodet rundt i sirkulasjonssystemet. Hjertet består egentlig av to pumper som jobber side om side. Hver av de to sidene av hjertet, høyre og venstre, består av et forkammer (atrium) og et hjertekammer (ventrikkel). Pumpen på høyre side driver blodet til lungene hvor avfallsgasser som karbondioksyd fjernes og oksygen tilføres - i det lille kretsløpet. Friskt oksygenert blod returnerer til den venstre blodpumpen som driver blodet ut i resten av kroppen - i det store kretsløpet. Et elektrisk system inne i hjertet kontrollerer hjerterytmen (pulsen) og koordinerer sammentrekningene mellom atriene og ventriklene.

Blodet strømmer ut av hjertet gjennom arteriene som forgrener seg og blir mindre og mindre ettersom de kommer ut i kroppens vev. I vevet blir arteriene først til mindre arterioler før de ender opp som ørsmå kapillærer. Gjennom kapillærveggene frigis oksygen og næring til vevet, mens karbondioksyd og avfallsprodukter transporteres inn i årene.

Aldring er uten tvil den dominerende risikofaktoren for å utvikle hjerte- og karsykdom. Forekomsten av hjerte- og karsykdom øker dramatisk med økende alder. Andre viktige risikofaktorer er høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes, overvekt og fedme, og røyking - faktorer som du kan gjøre noe med.

Personer over 65 år har økt sannsynlighet sammenlignet med yngre personer for å få et hjerteinfarkt, et hjerneslag eller for å utvikle koronar hjertesykdom. Hjertesykdom er en av de hyppigste årsakene til uførhet, det begrenser folks aktivitet og det reduserer livskvaliteten til mange eldre mennesker.

Neste side