Informasjon

Det aldrende hjertet

Temaside om Korona

Det aldrende hjertets reaksjon på fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet utløser et fysiologisk stress på kroppen, noe som krever en koordinert respons fra hjerte, blodårer, lunger og nervesystem for å øke blodstrømmen og oksygentilførselen til skjelettmuskulaturen. I hvile mottar musklene ca. 20 prosent av den totale blodstrømmen, mens under fysiske anstrengelser kan dette øke til over 80 prosent. Forstyrrelser i noen av disse systemene kan føre til markant nedgang i hjertets og kroppens totale fysiske kapasitet. En størrelse man ofte refererer til, er hjertets minuttvolum, mengden blod som hjertet pumper ut i løpet av et minutt.

Eldre jogger

Hjertet øker den fysiske kapasiteten, f.eks. når du starter å løpe, ved øke hjertefrekvensen (kronotrop effekt) og mengden blod som pumpes ut ved hvert hjerteslag (slagvolumet) (inotrop effekt). Hos unge, friske individer økes både hjertefrekvensen og slagvolumet. Sistnevnte økes ved at hjertemuskelen trekker seg kraftigere sammen og ved at motstanden i blodårene nedsettes. Slagvolumet øker med intensiteten av treningen opptil ca. 40-50 prosent av maksimal kapasitet, hvoretter det flater ut og ytterligere økning av mengden blod som pumpes ut (minuttvolumet), skyldes økning i hjertefrekvensen.

Eldre mennesker er fortsatt i stand til å øke sitt minuttvolum ved fysisk aktivitet, men økningen er mindre enn blant yngre individer. Nedsatt maksimalpuls er den viktigste årsaken til nedsatt hjertekapasitet ved fysisk aktivitet blant eldre. Normal aldring fører til en jevnt avtakende maksimalpuls med ca. 0.7 slag/min/år.

Eldre kan også øke slagvolumet, men i mindre grad enn blant yngre og for lite til å kunne kompensere for den nedsatte hjertefrekvensen. Totalen blir derfor en nedsatt fysisk kapasitet.

Eldre som trener, vil ved brå oppstart av treningen, merke at de blir spesielt tungpustne og slitne de første minuttene, før de kommer over i en fase der treningen går lettere. Denne effekten skyldes at hjertet og sirkulasjonen trenger mer tid på seg til å omstille seg til den brå økningen i fysisk aktivitet.

Forrige side Neste side