Informasjon

Acetylsalisylsyre

Acetylsalisylsyre har fire viktige effekter i kroppen: De demper betennelse, reduserer smerte, motvirker feber og forebygger blodpropp (blodplatehemmende effekt).

Temaside om Korona

Hva er acetylsalisylsyre?

Acetylsalisylsyre tilhører en gruppe legemidler som kalles salisylsyrederivater eller salisylater. Salisylsyrederivatene hører igjen inn under en stor gruppe medisiner som kalles NSAIDs.

NSAIDs er en forkortelse for Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Non-steroidal betyr at de ikke inneholder steroider eller kortikosteroider, slik som for eksempel Prednison® og Cortison®. Stoffene motvirker hevelse, smerte, ømhet, rødhet og bevegelsesinnskrenkning ved betennelse. Dette kalles anti-inflammatorisk effekt. NSAIDs er ikke antibiotika, det vil si at NSAIDs ikke hjelper mot infeksjoner fremkalt av bakterier.

Acetylsalisylsyre brukes blant annet til behandling av ulike smertetilstander i kroppen, mot muskel-skjelettplager og til å forebygge blodpropp. De medisinene som inneholder acetylsalisylsyre i Norge er Acetylsalisylsyre®, Albyl-E®, Aspirin®.. Av disse brukes Acetylsalisylsyre og Albyl-E forebyggende mot blodpropp i lavere doser enn Aspirin som brukes som smertestillende og betennelsesdempende.

Tidligere fantes en lang rekke salysylater til bruk som antiinflammatoriske midler. Bortsett fra Aspirin er alle disse nå avregistrert.

Hvordan virker acetylsalisylsyre?

22591852

Acetylsalisylsyre har fire viktige effekter i kroppen: De demper betennelse, reduserer smerte, motvirker feber og forebygger blodpropp (blodplatehemmende effekt).

Anti-inflammatorisk effekt

En betennelse er kroppens måte å reagere mot fremmedlegemer på. For å fjerne det fremmede stoffet vil immunsystemet sette igang en rekke prosesser som vi oppfatter som en betennelse. Vi kan merke dette ved hevelse, smerte, ømhet, rødhet og bevegelsesinnskrenkning. Den medisinske betegnelsen på denne reaksjonen er inflammasjon. Acetylsalisylsyre (og andre NSAIDs) hindrer dannelsen av et stoff som heter prostaglandin. Prostaglandin er en av de viktigste årsakene til at inflammasjon oppstår, og acetylsalisylsyre vil dermed hindre eller begrense utviklingen av en slik inflammasjon. Vi sier at legemidlet har en anti-inflammatorisk effekt.

Smertestillende effekt

Den smertestillende (analgetiske) effekten av acetylsalisylsyre skyldes for det første at de motvirker betennelse. I tillegg virker sannsynligvis midlet direkte på områder i hjernen som er knyttet til smerteopplevelse. Den smertestillende effekten vil vanligvis inntre relativt raskt, men ved enkelte tilstander, for eksempel leddgikt, kan det ta inntil flere uker.

Febernedsettende effekt

Kroppstemperaturen reguleres av et lite område i en del av hjernen som kalles hypothalamus. Acetylsalisylsyre virker direkte på dette området, noe som reduserer feber.

Blodplatehemmende effekt

Ved å hindre dannelsen av prostaglandin og et stoff kalt tromboksan A2, hemmer acetylsalisylsyre blodplatene i kroppen. Funksjonen til blodplatene er å klumpe seg sammen for å tette igjen blødninger. Imidlertid spiller blodplatene også en vesentlig rolle i utviklingen av blodpropp ved blant annet hjerneslag og hjerteinfarkt. Bruk av acetylsalisylsyre hemmer blodplatene (de virker "blodfortynnende"), og risikoen for disse sykdommene kan dermed bli redusert.

Andre effekter

Acetylsalisylsyre virker dessuten på blant annet slimhinnen i magesekken, på nyrene, og i lungene. Imidlertid er dette for det meste effekter som ikke har noen nytte, og av til kan de resultere i bivirkninger.

Hvem har nytte av acetylsalisylsyre?

Acetylsalisylsyre kan brukes mot smertetilstander som skyldes betennelser i ledd og muskler, ved gikt, tannsmerter og menstruasjonssmerter. Legemidlet kan brukes for å senke høy feber. Etter nærmere avtale med lege kan lave doser acetylsalisylsyre brukes hos personer som har spesielt høy risiko for å få blodpropp, f.eks etter hjerteinfarkt, ved angina pectoris ("hjertekrampe"), ved hjerteflimmer og ved hjerneslag ("drypp").

Acetylsalisylsyre brukes langt mindre som smertestillende middel i dag enn det gjorde før. Hovedårsaken til det er at det i våre dager finnes bedre midler med færre bivirkninger.

Hvordan skal acetylsalisylsyre brukes?

Acetylsalisylsyre finnes som vanlige tabletter og enterotabletter (innkapslede tabletter som ikke løses opp før de kommer til tarmen). Tabletter svelges ned med et glass vann og bør tas i forbindelse med måltid. Enterotabletter svelges også ned med vann, men de skal helst tas utenom måltid.

Hvor mange tabletter du skal ta, varierer ut fra type og styrke, og avhenger også av hva som er hensikten med behandlingen. For å dempe betennelsestilstander kreves høye doser. Febernedsettende og smertestillende effekt kommer ved lavere doser, og den blodfortynnende effekten kommer ved svært lave doser (under 100 mg).

Forsiktighetsregler

Det er viktig at du følger de retningslinjene som legen har gitt deg og leser pakningsvedlegget.

Hvem kan ikke bruke acetylsalisylsyre?

Det finnes en del sykdommer der bruk av acetylsalisylsyre (og andre NSAIDs) kan være skadelig. Dette gjelder hovedsakelig sår eller blødninger i magesekken eller tarmen, og allergi mot noen av innholdsstoffene. NSAIDs kan forårsake astmaanfall hos astmatikere. Blodlevringen vil kunne påvirkes av acetylsalisylsyre, og personer med blodlevringsforstyrrelser bør derfor være forsiktige dersom de må bruke stoffene. Også personer med lever- eller nyresykdommer må utvise forsiktighet. Erfaringene med NSAIDs til barn er begrenset, og slik behandling bør startes av spesiallege.

Acetylsalisylsyre skal ikke brukes for å senke feber hos barn med virusinfeksjon, da barn kan få en alvorlig reaksjon kalt Reye's syndrom. I stedet anbefales at barn bruker preparat som inneholder paracetamol (eks. Paracet®).

Hvilke andre legemidler påvirker acetylsalisylsyre?

Dersom du får acetylsalisylsyre fra legen din, er det viktig at du ikke bruker andre medisiner av typen NSAIDs, enten disse er reseptfrie (f.eks Aspirin® og Ibux®) eller på legeresept (f.eks Brufen®, Naproxen® og Voltaren®). Risikoen for mage-tarmblødninger er økt ved samtidig bruk av kortikosteroider eller alkoholinntak. Acetylsalisylsyre øker blødningsrisikoen dersom de brukes i kombinasjon med andre blodfortynnende medisiner, f.eks warfarin (Marevan®) eller klopidogrel. Enkelte typer blodtrykkssenkende medisiner, kalt kalsiumantagonister (f.eks Amlodipin®, Istin®, Felodipin®, Lomir®, Adalat®, Nifenova®, Nimotop®, Lerkanidipin®, Zanidip®, Norvasc®, Plendil®) kan også påvirkes av acetylsalisylsyre. Andre medisiner som må brukes med forsiktighet sammen med acetylsalisylsyre, er legemidler mot diabetes, blodtrykksmedisiner, vanndrivende medisiner, enkelte epilepsimedisiner, cellegift og penicillin.

Forsiktighet bør også utvises når det gjelder å kombinere acetylsalisylsyre med de nyere antikoagulasjonsmidlene i tablettform: Dabigatran, argatroban, rivaroksaban, apiksaban, edoksaban.

Hvilke andre forsiktighetsregler gjelder ved bruk av acetylsalisylsyre?

Acetylsalisylsyre forlenger blødningstiden, og det er viktig at du informerer legen om at du bruker slike medisiner i god tid før en eventuell opererasjon.

Bivirkninger

Listen over mulige bivirkninger av acetylsalisylsyre er lang, men alvorlige problemer forekommer sjelden. De vanligste problemene er milde magesmerter, kvalme, oppkast og diaré. Mindre vanlige problemer er hodepine, svimmelhet, tretthet og synsforstyrrelser. Allergisk utslett i huden, astmaanfall og kraftige allergiske reaksjoner (anafylaktisk sjokk) kan oppstå. Acetylsalisylsyre kan også virke ugunstig på lever og nyrer, og noen får lav blodprosent. Acetylsalisylsyre reduserer slimproduksjon i magesekken, noe som en sjelden gang kan gi magesår og alvorlige mageblødninger. Enterotablettene, som også har lavere innhold av salysylat, demper ubehaget fra mage-tarmkanalen og reduserer til en viss grad risikoen for slimhinneskader og mageblødninger.

Graviditet og amming

Acetylsalisylsyre bør ikke brukes over lengre tid under svangerskapet, og ikke i det hele tatt de siste tre månedene før fødselen. Jevnlig bruk bør også unngås ved amming.

Vil du vite mer?