Informasjon

Angiotensin 2-blokkere

Angiotensin 2-blokkere virker som ACE-hemmerne ved å senke blodtrykket og dempe belastningen på hjertet. Medisinene brukes først og fremst i behandlingen av høyt blodtrykk.

Hvordan virker angiotensin 2-blokkere?

Blodtrykket i kroppen reguleres blant annet av kraften på hjerteslagene og om blodkarene er sammensnørte (konstrigerte) eller avslappet (dilaterte). Avslappede blodkar har større diameter og gir lavere blodtrykk enn om de er sammensnørte.

Dimensjonen (diameteren) på blodkarene reguleres på flere ulike måter, blant annet gjennom nervesignaler fra hjernen. I tillegg er det flere kjemiske stoffer i blodet som kan få dem til å trekke seg sammen eller til å utvide seg.

Et av de viktigste stoffene som får blodårene til å trekke seg sammen, er et hormon som kalles angiotensin 2. Angiotensin 2-blokkere er legemidler som hindrer effekten av dette hormonet. Resultatet blir at blodkarene slapper av og utvider seg, noe som reduserer blodtrykket og kan bedre blodstrømmen i trange kar.

Angiotensin 2-blokkere ligner ganske mye på de såkalte ACE-hemmerne. Hos enkelte gir de imidlertid mindre bivirkninger. Til gjengjeld er prisen høyere.

Hvem har nytte av angiotensin 2-blokkere?

Følgende usammensatte preparater finnes på det norske markedet i oktober 2021: Losartan, eprosartan, valsartan, irbesartan, kandesartan, telmisartan, olmesartanmedoksomil. Disse midlene finnes også i kombinasjoner med andre legemidler, først og fremst vanndrivende midler.

Angiotensin 2-blokkere er relativt nye medisiner. De brukes hovedsakelig av personer med høyt blodtrykk (hypertensjon) som ikke har fått tilstrekkelig effekt av beta-blokkere, vanndrivende midler eller ACE-hemmere, eller som har fått plagsomme bivirkninger av disse.

Hvem bør ikke bruke angiotensin 2-blokkere?

Personer som har innsnevringer i nyrepulsårene, kan få nyreskader dersom de bruker angiotensin 2-blokkere. Legen tar derfor blodprøver for å følge nyrefunksjonen før og etter oppstart med denne medisinen. Heller ikke personer med nyresvikt eller innsnevringer i hjerteklaffene bør bruke angiotensin 2-blokkere.

Legemidlet skal ikke brukes av gravide, ettersom det gir høy risiko for at fosteret får nyreskade og redusert vekst (intrauterin vekstretardasjon). Risikoen for fosterdød økes også.

Hvilke bivirkninger kan angiotensin 2-blokkere gi?

Bivirkningene ved bruk av angiotensin 2-blokkere er vanligvis milde. De fleste får ingen problemer i det hele tatt. Enkelte kan merke litt svimmelhet og besvimelsestendens, og noen få får hodepine, tretthet og muskelsmerter.

Vil du vite mer?