Informasjon

Statiner - kolesterolsenkende midler

Temaside om Korona

Statiner hos eldre?

Statiner synes nyttige hos eldre personer med kjent hjerte- og karsykdom (sekundærforebygging). Det er imidlertid omdiskutert om det samme gjelder hos de uten kjent hjerte- og karsykdom (primærforebygging). En studie viste at blant personer 75 år eller eldre, så endret ikke statinbruk sannsynligheten for å utvikle hjerte- og karsykdom. Vurderingen av om en eldre person vil ha nytte av å ta statin bør basere seg på vedkommendes totalrisiko for å utvikle hjerte- og karsykdom.

Det finnes ingen absolutte grenser for alder eller hvor lenge en eldre person bør behandles når det gjelder bruk av statiner.

Forrige side Neste side