Informasjon, tilstand

Hjertemuskelbetennelse (myokarditt)

Temaside om Korona

Hjertemuskelbetennelse, behandling

Målet med behandlingen er å stabilisere hjertet og eventuelt begrense betennelsen.

Lette former krever ingen behandling, og pasienten observeres kun med såkalt hjerteovervåkning. Pasienter med uttalt hjertemuskelbetennelse og hjertesvikt blir utredet grundig og behandlet intenst med medisiner mot hjertesvikt. Immunhemmende behandling er aktuell hos noen pasienter hvor forløpet er langvarig og vevsprøve har vist at det foregår en vedvarende betennelse i hjertemuskelen. Pacemakerbehandling eller innleggelse av automatisk defibrillator kan komme på tale. Hjertetransplantasjon kan være aktuelt i uttalte tilfeller der man ikke kommer til målet med medisinsk behandling.

Forrige side Neste side