Informasjon, tilstand

Kronisk hjertesvikt

Hjertesvikt betegner en tilstand der hjertets pumpefunksjon er svekket i forhold til normalt nivå. Hjertet klarer ikke å pumpe tilstrekkelig med blod rundt i kroppen.

Hva er hjertesvikt?

Hjertesvikt er en tilstand der hjertet er svekket slik at evnen til å pumpe blodet rundt i kroppen er dårligere enn i et friskt hjerte. De mest typiske plagene som oppstår, er tung pust og nedsatt fysisk yteevne. Ved lett grad av hjertesvikt merkes dette først ved anstrengelse, mens ved alvorlig hjertesvikt har man tung pust også i hvile. Ved uttalt hjertesvikt vil man kunne merke at pusten blir tyngre når man legger seg ned, og den blir lettere i oppreist stilling. Etter hvert kan det utvikle seg hevelser i beina og ellers i kroppen. Andre symptomer er slapphet, økt trettbarhet, nedsatt matlyst.

Hjertesvikt.jpg

Ca 50.000-100.000 har hjertesvikt i Norge. Cirka 10 prosent av nordmenn over 70 år har hjertesvikt. Hjertesvikt er årsak til minst 5 prosent av alle akutte sykehusinnleggelser i medisinsk avdeling.

Neste side