Informasjon, tilstand

Kronisk hjertesvikt

Hjertesvikt, årsaker

Når vi er i bevegelse, øker forbrenningen i kroppen. De ulike kroppsdelene trenger da mer blod for å få nok oksygen og næring. Et friskt hjerte klarer å øke pumpeaktiviteten ved belastning, slik at blodsirkulasjonen blir tilfredsstillende. Et sykt hjerte er ikke i stand til dette, og tilstanden kalles da hjertesvikt.

Forskjellige typer hjertesykdom kan forårsake hjertesvikt. Den vanligste årsaken er et gjennomgått hjerteinfarkt. En del av hjertemuskelen er da død, og er erstattet av et stivt arrvev. Dette nedsetter hjertets pumpeevne. Mangeårig høyt blodtrykk vil også kunne slite på hjertet og føre til hjertesvikt. Av samme grunn kan feil på hjerteklaffene (aortastenose, aortainsuffisiens, mitralstenose, mitralinsuffisiens) gi hjertesvikt på grunn av økt belastning og slitasje av hjertemuskelen. Det finnes også en lang rekke tilstander som kan svekke hjertet, for eksempel diabetes, infeksjoner, høyt alkoholforbruk.

Animasjon av hjertesvikt
Forrige side Neste side