Informasjon, tilstand

Kronisk hjertesvikt

Hjertesvikt, prognose

Hjertesvikt er en alvorlig tilstand der det allerede har oppstått varige forandringer i hjertet. Medikamentene som benyttes, er til stor hjelp og bidrar i betydelig grad til å lindre plager og forlenge livet.

Hvor god prognosen er, vil avhenge av hvor alvorlig hjertesvikten er.

En pasient med kronisk hjertesvikt bør kontrolleres regelmessig av fastlegen, minst 3-4 ganger i året. I perioder med forverring er det ofte behov for kontakt med spesialist. Mange sykehus har egne poliklinikker (avdeling uten innleggelse) for behandling av hjertesvikt.

Forrige side Neste side