Informasjon

Høyt blodtrykk i lungekretsløpet

Hva er forekomsten av høyt blodtrykk i lungekretsløpet?

Pulmonal hypertensjon uten kjent årsak (IPAH) er en meget sjelden tilstand og antall nye tilfeller per år rapporteres å være ca. 1-2 per 1 million mennesker. Tilstanden er hyppigst i aldersgruppen 20 til 40 år.

Pulmonal hypertensjon forbundet med forskjellige andre sykdomstilstander er langt vanligere, og er sannsynligvis underdiagnostisert. Den eksakte forekomsten er vanskelig å anslå på grunn av stor spredning av underliggende årsaker. Mest vanlig er økt blodtrykk i lungekretsløpet forårsaket av hjertesvikt i venstre hjerte - som igjen er forårsaket av høyt blodtrykk, hjerteinfarkt eller sykdom i hjerteklaffene.

Svikt av høyre hjertehalvdel (cor pulmonale) som oppstår som et resultat av annen underliggende sykdom, er relativt vanlig. Blant annet utvikler en andel av pasientene med alvorlig KOLS cor pulmonale.

Forrige side Neste side