Informasjon

Høyt blodtrykk i lungekretsløpet

Hva er forekomsten av høyt blodtrykk i lungekretsløpet?

Pulmonal hypertensjon uten kjent årsak (IPAH) er en meget sjelden tilstand og antall nye tilfeller per år rapporteres å være ca. 1-2 per 1 million mennesker. Tilstanden er hyppigst i aldersgruppen 20 til 40 år.

Pulmonal hypertensjon forbundet med forskjellige andre sykdomstilstander er langt vanligere. Den eksakte forekomsten er vanskelig å anslå på grunn av stor spredning av underliggende årsaker. Mest vanlig er økt blodtrykk i lungekretsløpet forårsaket av hjertesvikt i venstre hjerte - som igjen kan være forårsaket av for eksempel høyt blodtrykk, hjerteinfarkt eller sykdom i hjerteklaffene.

Svikt av høyre hjertehalvdel (cor pulmonale) som oppstår som et resultat av annen hjerte- eller lungesykdom er relativt vanlig. Blant annet utvikler en andel av pasientene med alvorlig KOLS cor pulmonale.

Forrige side Neste side