Informasjon

Høyt blodtrykk i lungekretsløpet

Hvordan stilles diagnosen?

I de aller fleste tilfeller vil man finne en underliggende årsak til pulmonal hypertensjon og ev. sviktende høyre hjerte (cor pulmonale). Symptomene vil variere med utløsende årsak og vil også være forskjellig ved akutt og kronisk forløp.

Ved akutt sykdom er sykdomsbildet preget av akutt hjertesvikt med akutt tungpust. Ved kronisk sykdom vil sykdomsbildet ofte være mer preget av den underliggende sykdommen.

Når diagnosen høyt blodtrykk i lungekretsløpet mistenkes, kreves omfattende utredning i sykehus. Sikker diagnose stilles ved direkte måling av trykket i lungearterien under såkalt hjertekateterisering. Man kan også få gode målinger med EKKO-undersøkelse av hjertet. I tillegg kan det være nødvendig med en rekke andre undersøkelser:EKG og lungefunksjonsmålinger, røntgen av hjerte og lunger, lungescintigrafi, CT og MR, samt målinger av blodgasser. Hvilke undersøkelser som er nødvendig avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Forrige side Neste side