Informasjon

Høyt blodtrykk i lungekretsløpet

Behandling

Behandlingen har som siktemål å lindre pasientens plager ved å behandle sviktende hjertefunksjon med medisiner. I noen tilfeller kan det forsøkes med midler som har en utvidende effekt på blodårene i lungene, og dersom det påvises for lite oksygen i blodet kan kontinuerlig oksygentilførsel være aktuelt.

I de tilfellene hvor man påviser en underliggende sykdom, er det viktig å behandle denne så godt som mulig. Dette kan stanse videre utvikling av forandringene i lungekretsløpet.

Noen pasienter har god effekt av medisiner som direkte senker trykket i lungeblodårene. Hvem som kan ha nytte av slike medisiner varierer med årsaken til det høye blodtrykket i lungene. 

I alle tilfeller er røykestopp viktig. Snus, skråtobakk og nikotinpreparater er alternativer hvis det er vanskelig å slutte helt. Pasienten må unngå aktiviteter som forverrer tungpustheten. Dersom det foreligger overvekt, anbefales langsom vektreduksjon.

Forrige side Neste side