Informasjon

Høyt blodtrykk i lungekretsløpet

Høyt blodtrykk i lungekretsløpet, pulmonal hypertensjon, kan ha mange årsaker og inndeles i flere hovedgrupper.

Hvordan er forløpet og prognosen?

Den sjeldne tilstanden forhøyet lungeblodtrykk uten kjent årsak (IPAH) er en alvorlig tilstand hvor man tidligere i gjennomsnitt kun levde noen få år etter at diagnosen ble stilt. De nye medisinene som senker trykket i lungeblodårene viser lovende effekt, og man håper at prognosen nå er bedret. For yngre pasienter som ikke har ønskelig effekt av medisiner, kan lungetransplantasjon være aktuelt.

Når det gjelder alle tilfellene med PAH på grunn av annen sykdom, som KOLS eller hjertesvikt, bedres leveutsiktene ved å behandle de underliggende sykdommene så godt som mulig.

Forrige side Neste side