Informasjon

Høyt blodtrykk i lungekretsløpet

Hvordan er forløpet og prognosen?

Den sjeldne tilstanden forhøyet lungeblodtrykk uten kjent årsak (IPAH) er en alvorlig tilstand hvor man tidligere i gjennomsnitt kun levde noen få år etter at diagnosen ble stilt. De nye medisinene som senker trykket i lungeblodårene har effekt, og prognosen er nå bedret. For yngre pasienter som ikke har ønskelig effekt av medisiner, kan lungetransplantasjon være aktuelt.

Når det gjelder alle tilfellene med PAH på grunn av annen sykdom, som KOLS eller hjertesvikt, bedres leveutsiktene ved å behandle de underliggende sykdommene så godt som mulig.

Forrige side Neste side