Informasjon

Høyt kolesterol, hyperlipidemi

Høyt kolesterol, hyperlipidemi, er en av flere risikofaktorer for hjertekarsykdom. Behandling består av kostomlegging, regelmessig mosjon og eventuelt bruk av kolesterolsenkende medisiner.

Hva er hyperlipidemi?

Hyperlipidemi er en tilstand med høye verdier av fettstoffer i blodet. Begrepet brukes ved forhøyelse av fettstoffene kolesterol og triglyserider. Hyperkolesterolemi betyr forhøyet kolesterol i blodet. Kolesterol måles både som totalkolesterol, HDL-kolesterol og LDL-kolesterol.

HDL-kolesterol, High-Density Lipoprotein, betegnes ofte "det gode kolesterolet" fordi høyt HDL-kolesterol er vist å beskytte mot hjerte- og karsykdom. LDL-kolesterol, low-density lipoprotein, er den skadelige delen av kolesterolet. Det betyr at lavt nivå av HDL- og høyt LDL-kolesterol er spesielt ugunstig for hjertet.

Animasjon om høyt kolesterol

Når er verdiene for høye?

Fettstoffer i blodet kan bare påvises ved hjelp av blodprøver. Høye eller lave verdier gir ingen symptomer eller plager. Men høye verdier øker risikoen for hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt og angina, hjerneslag og trange blodårer i bena.

Fettstoffene i blod måles i enheten millimol per liter (mmol/L). Personer som har kjent hjerte- og karsykdom, eller som har økt risiko for slik sykdom, bør ideelt ha totalkolesterol under 5 mmol/L. Det gode kolesterolet HDL bør ikke være under 1,1-1,3, og LDL-kolesterolet bør være under 2,5 mmol/L. Triglycerider bør være under 2 mmol/L. Personer som ikke har hjerte- og karsykdom eller økt risiko, kan gjerne ha høyere verdier uten at det er nødvendig med behandling. Fastlegen din kan hjelpe deg til å bedømme om dine verdier er for høye.

Alle personer med kjent hjerte- og karsykdom som følge av åreforkalkning (aterosklerose) bør tilbys behandling med kolesterolsenkende midler, de hyppigst brukte betegnes statiner. Behandlingsmålet for de med middels risiko for hjerte- og karsykdom er LDL-verdier lavere enn 1,8 mmol/L. Blant pasienter med høy risiko for hjerte- og karsykdom er anbefalt verdi lavere enn 1,4 mmol/L.

Neste side