Informasjon

Høyt kolesterol, hyperlipidemi

Høyt kolesterol, hyperlipidemi, er en av flere risikofaktorer for hjertekarsykdom. Behandling består av kostomlegging, regelmessig mosjon og eventuelt bruk av kolesterolsenkende medisiner.

Forekomst

Mange har noe forhøyede verdier av kolesterol i blodet, men de fleste av disse behøver ikke behandling. I Norge har om lag 200.000 personer en hyperkolesterolemi som helt eller delvis skyldes arvelige faktorer. Det er beregnet at omlag 25.000 personer har sykdommen Familiær hyperkolesterolemi (FH). Ved denne tilstanden er fettstoffene i blodet forhøyet allerede fra fødselen. 

Forrige side Neste side