Informasjon

Høyt kolesterol, hyperlipidemi

Temaside om Korona

Forekomst

Mange har noe forhøyede verdier av kolesterol i blodet, men de fleste behøver ikke behandling. I Norge er det beregnet at ca. 300.000 personer en hyperkolesterolemi som helt eller delvis skyldes arvelige faktorer. Det er beregnet at omlag 20.000 personer har sykdommen Familiær hyperkolesterolemi (FH). Ved denne tilstanden er fettstoffene i blodet forhøyet allerede fra barnealder. 

Forrige side Neste side