Informasjon

Høyt kolesterol, hyperlipidemi

Temaside om Korona

Årsaker

Hyperlipidemier (for høyt kolesterol) skyldes i de aller fleste tilfeller en kombinasjon av arvelige faktorer og livsstilsfaktorer som overvekt, uheldige kostholdsvaner og lite fysisk aktivitet.

I tillegg finnes noen såkalt sekundære hyperlipidemier, hvor høyt kolesterol skyldes annen sykdom, eller behandling med medikamenter som øker kolesterol.

Polygen hyperlipidemi

Dette er den hyppigste formen av hyperlipidemi, og finnes hos ca. 200.000 personer i Norge. Tilstanden skyldes arv av ulike mindre genfeil som samlet disponerer for høyt kolesterol. I tillegg påvirker også livsstilsfaktorer kolesterolnivået. Ved denne tilstandern er kolesterolnivået moderat forhøyet, ofte i området 6 til 8 mmol/L. Arvegangen er slik at hyperlipidemi opptrer spredt i slekten. Det betyr at ikke alle i familien arver anlegget for sykdommen.

Familiær kombinert hyperlipidemi

Dette er den andre vanlige typen av høyt kolesterol - som finnes hos ca. 50.000 til 100.000 personer i Norge. Den gir i praksis samme risiko for hjerte- og karsykdom som polygen hyperlipidemi. Totalkolesterol er vanligvis på 7-9 mmol/L og samtidig er triglyserider (fettsyrer) noe forhøyet (derfor kombinert hyperlipidemi). 

Familiær hyperkolesterolemi (FH)

Dette er en egen gruppe hvor årsaken skyldes en genfeil i et spesielt og godt kjent gen. Arvegangen er såkalt dominant arvelig. Det vil si at det er 50% sjanse for at barn arver genfeilen dersom en av foreldrene er bærere av denne genfeilen. Har man ett sykt gen kalles tilstanden heterozygot - har man to slike gener (fra begge foreldrene) kalles tilstanden homozygot. 

Heterozygot tilstand av FH er vanligst, og antas å foreligge hos ca. 50-100.000 personer i Norge. Det typiske er betydelig forhøyet kolesterol, og betydelig økt risiko for å få hjerteinfarkt i ung alder - før 55-60 års alder. Personer med FH kan også ha kolesterolavleiringer på øyelokk (xantelasmer), eller kolesterolknuter i sener (xantomknuter). 

Ved mistanke om familiær hyperkolesterolemi kan diagnosen bekreftes ved en gentest, som kan analyseres i en vanlig blodprøve.  

Forrige side Neste side