Informasjon

Høyt kolesterol, hyperlipidemi

Diagnosen

Måling av fettstoffer i blod er nødvendig for å fastslå om det foreligger hyperlipidemi. Det betyr måling av totalkolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol og triglyserider. Det er ikke nødvendig med faste før undersøkelsene.

Det er viktig å kartlegge ulike risikofaktorer. Fiinnes det nære slektninger med forhøyet kolesterol, tilfeller av tidlig hjerte- og karsykdom (før fylte 60 år) i familien. Bruker han/hun medisiner som kan påvirke fettstoffene.

Siden hyperlipidemi inngår som en av flere risikofaktorer for å få hjerte- og karsykdom, vil legen også måle blodtrykk og kartlegge røykevaner, spisevaner og alkoholinntak for å fastslå totalrisikoen.

For å bedømme totalrisiko for å utvikle hjerte- og karsykdom er det også nødvendig å registrere vekt, lytte på hjertet, blodårer på halsen, nyrer og lyskepulsårer, og kjenne etter puls på beina.

Måling av HbA1c gjøres for å se om det kan foreligge diabetes. I tillegg er det aktuelt å undersøke stoffskifte, lever- og nyrefunksjon, og i noen tilfeller EKG.

Dersom det er mistanke om familiær hyperkolesterolemi (FH), er det, som nevnt, aktuelt å ta en gentest. 

Forrige side Neste side