Informasjon

Høyt kolesterol, hyperlipidemi

Temaside om Korona

Behandling

Generelt om behandling

Totalrisikoen for hjerte- og karsykdom er avgjørende for gevinsten av kolesterolsenkende behandling. Et noe forhøyet kolesterol er isolert sett ingen tungtveiende grunn for behandling, det er summen av risikofaktorer som er avgjørende. Det vil si at jo flere av faktorene høyt kolesterol, høyt blodtrykk, diabetes, arvelig disposisjon, røyking, overvekt og lite mosjon som foreligger, jo viktigere er det å behandle for å unngå utvikling av hjerte- og karsykdom.

All behandling starter med registrering av kosthold, og eventuelt kostomlegging mot et sunnere kosthold. Det anbefales også regelmessig mosjon. Neste trinn i behandlingen er bruk av medikamenter, såkalte statiner. I noen tilfeller er det også aktuelt å kombinere statiner med andre medikamenter. 

Røyking er en viktig risikofaktor for karsykdom i hjertet, og røykestopp er derfor av stor betydning. Slanking anbefales ved overvekt. Regelmessig mosjon forbedrer sammensetningen av fettstoffer i blodet og kan bidra til varig vektreduksjon. Målet er å mosjonere minst 30 minutter minst fem dager i uken.

Egenbehandling

Omlegging av livsstil, det vil vi si økt mosjon og endring av kosthold hos dem hvor det vurderes nødvendig og nyttig, bør pågå i minst seks måneder før man tar stilling til medikamentell behandling ved lav totalrisiko. Hos pasienter som har hjerte- og karsykdom, startes medikamentell behandling straks.

Medikamentell behandling

Kolesterolsenkende medisiner, såkalte statiner, anbefales til pasienter uten kjent hjerte- og karsykdom dersom de har høy risiko for å få hjerteinfarkt. Legen bruker en risikokalkulator (NORRISK2) for å anslå din risiko. 

Hos pasienter med kjent hjertesykdom (angina, hjerteinfarkt) eller symptomgivende karsykdom som trange halskar, hjerneslag eller dårlig blodsirkulasjon, anbefales kolesterolsenkende medisiner til alle. Ved beslutning om behandling må lege og pasient vurdere hvilken gevinst og hvilke bivirkninger og ulemper behandlingen kan ha. Behandling gis ofte opp til 75 års alder, men det er også dokumentert nytte i enda høyere aldersklasser. 

Forrige side Neste side