Informasjon

Forstørret hjerte - hypertrofisk kardiomyopati

Kardiomyopati betyr sykdom i hjertemuskelen. Hypertrofi betyr forstørret. Hypertrofisk kardiomyopati er en sykdom hvor hjertemuskelen er forstørret, og hvor dette kan føre til symptomer på grunn av svekket hjertefunksjon og plutselig død.

Temaside om Korona

Hva er hypertrofisk kardiomyopati?

Vanligvis er et forstørret hjerte en følge av underliggende sykdom som for eksempel medfødt klaffefeil eller høyt blodtrykk. Men ved tilstanden hypertrofisk kardiomyopati finnes ingen slik underliggende sykdom. Sykdommen er arvelig, og skyldes forandringer i gener (mutasjoner) som kan overføres til nye generasjoner.

Hypertrofisk kardiomyopati forekommer hos omtrent 1 av 500 voksne mennesker. Sykdommen er tilstede fra barnealder, men den gir sjelden symptom før pubertet. Ofte blir den oppdaget i ungdomsåra eller i voksen alder. Tilstanden er den hyppigste årsaken til plutselig hjertedød blant unge mennesker og idrettsutøvere.

Neste side