Informasjon

Forstørret hjerte - hypertrofisk kardiomyopati

Symptomer og tegn

Pasienter med hypertrofisk hjertesykdom kan i mange år være helt uten symptomer. Dersom de får symptomer, er de vanligste tungpusthet og brystsmerter ved anstrengelse (angina). Noen merker hjertebank eller urolig hjerte. Enkelte sjeneres av svimmelhet og besvimelser, ofte utløst av anstrengelser.

Ved undersøkelse hos lege kan det være lite galt å finne i tidlig fase. Men det kan foreligge en bilyd over hjertet. EKG er i de aller fleste tilfellene ikke normalt. Det viser ofte tegn til endret strømutbredelse i hjertet (ledningsforstyrrelse) og ulike grader av fortykket muskulatur i venstre hjertekammer. Noen ganger kan man finne hjerteflimmer eller andre rytmeforstyrrelser.

Forrige side Neste side