Informasjon

Forstørret hjerte - hypertrofisk kardiomyopati

Behandling

Målet med behandlingen er å minske symptomene og om mulig forebygge komplikasjoner, særlig plutselig død. Når diagnosen er stilt, følges disse pasientene med regelmessige kontroller hos spesialist i hjertesykdommer.

Medikamentell behandling er hovedbehandlingen dersom pasienten har plager. I kompliserte tilfeller og der medisinene virker dårlig, kan både pacemakerbehandling og kirurgisk behandling være aktuelt.

Hos pasienter med høy risiko for plutselig død implanteres en hjertestarter under huden. Dette gjelder personer som har fått påvist episoder med unormal rytme (ventrikkeltakykardi) eller som har hatt plutselig hjertestans. I ekstreme tilfeller kan hjertetransplantasjon være påkrevd.

Forrige side Neste side