Informasjon

Forstørret hjerte - hypertrofisk kardiomyopati

Forebyggende behandling

Unge mennesker med kjent hypertrofisk kardiomyopati bør frarådes å utsette seg for kraftige anstrengelser, selv om tilstanden deres er uten symptomer. De bør med andre ord ikke delta i konkurranseidretter med høye krav til kondisjon. De fleste kan imidlertid delta i mosjonsaktiviteter som kun medfører mild til moderat fysisk belastning.

Forrige side Neste side