Informasjon

Forstørret hjerte - hypertrofisk kardiomyopati

Kardiomyopati betyr sykdom i hjertemuskelen. Hypertrofi betyr forstørret. Hypertrofisk kardiomyopati er en sykdom hvor hjertemuskelen er forstørret, og hvor dette kan føre til symptomer på grunn av svekket hjertefunksjon og plutselig død.

Forebyggende behandling

Unge mennesker med kjent hypertrofisk kardiomyopati bør frarådes å utsette seg for kraftige anstrengelser, selv om tilstanden deres er uten symptomer. De bør med andre ord ikke delta i konkurranseidretter med høye krav til kondisjon. De fleste kan imidlertid delta i mosjonsaktiviteter som kun medfører mild til moderat fysisk belastning.

Forrige side Neste side