Informasjon

Forstørret hjerte - hypertrofisk kardiomyopati

Prognose

Mange pasienter kan være uten symptomer hele livet og ha normal livslengde. Hos de som får symptomer, utvikler disse seg vanligvis langsomt. Over tid kan det oppstå hjertesvikt eller angina pectoris. Plutselig død kan forekomme, men moderne behandling med hjertestarter og hjertekirurgi har som formål å minske risikoen for slike hendelser.

Forrige side Neste side