Informasjon

Akutt lungeødem

Akutt lungeødem skyldes som regel akutt hjertesvikt. Den vanligste forklaringen er et plutselig oppstått alvorlig hjerteinfarkt. Tilstanden krever umiddelbar behandling.

Hva er et akutt lungeødem?

Lungene inneholder millioner av små, elastiske lungeblærer som kalles alveoler. Ved hver pust du tar, overføres oksygen fra alveolene til blodet og motsatt vei skilles karbondioksyd, et avfallsstoff fra forbrenningen, ut fra blodet og over i utåndingsluften. Normalt foregår denne utvekslingen av oksygen og karbondioksyd uten problemer. Men noen ganger fører økt trykk i blodårene i lungene dine til at væske siver ut, fyller alveolene med blodvæske og hindrer dem fra å ta opp oksygen - en tilstand som kalles lungeødem.

I de fleste tilfeller er det en akutt hjertesykdom med hjertesvikt som forårsaker lungeødemet. Men væske kan hope seg opp i lungene dine også av andre årsaker, som for eksempel lungebetennelse, etter inntak av visse giftstoffer eller medisiner, eller du har fått akutt høydesyke.

Akutt lungeødem er en medisinsk krisesituasjon og krever umiddelbar behandling. Selv om lungeødem noen ganger fører til død, så er utsiktene ofte gode dersom du får rask og riktig behandling både for lungeødemet og for den underliggende sykdommen.

Neste side