Informasjon

Akutt lungeødem

Behandling

Ekstra oksygentilførsel er ofte det første trinnet i behandlingen av akutt lungeødem. Vanligvis får du oksygen via en ansiktsmaske eller via et nesekateter. Det vil lindre noe av pustebesværet. Ny kunnskap nedtoner betydningen av ekstra oksygentilførsel og legger større vekt på overtrykksventilasjon - at du får tilført luft ved hjelp av økt lufttrykk. Noen ganger er det påkrevd å hjelpe deg å puste med en pustemaskin (respirator). Avhengig av tilstanden din, kan du motta et eller flere av følgende medikamenter:

  • Blodåreutvidende middel. Disse medikamentene, som nitroglycerin, utvider blodårene og reduserer presset og belastningen på venstre hjertekammer.
  • Morfin. Dette narkotiske stoffet har vært sentralt i behandlingen av akutt lungeødem i mange år. Det minsker både pusteproblemene og den ledsagende angsten. Mange blir kvalm av morfin og må ha et kvalmestillende middel i tillegg.
  • Vanndrivende. Midlet bidrar til å skille ut overskuddsvæske fra kroppen din.
  • Salisylat og blodplatehemmere, eks. Albyl-E og tikagrelor. Disse midlene bidrar til å fortynne blodet ditt slik at det flyter lettere gjennom de små blodårene og hindrer blodproppdannelse.
  • Blodtrykksmedisin. Dersom du har høyt blodtrykk når akutt lungeødem oppstår, så vil du få medisiner som senker blodtrykket. Motsatt - dersom blodtrykket ditt er for lavt, vil du få medisiner som hever blodtrykket.
Forrige side Neste side