Informasjon

Akutt lungeødem

Hvordan arbeider hjertet

Hjertets kamre sett forfra

Hjertet består av to forkammer og to hjertekammer. Forkamrene (høyre og venstre) tar imot blodet som strømmer inn i hjertet. Hjertekamrene (høyre og venstre) pumper blodet ut av hjertet. Hjerteklaffene hindrer at blodet renner tilbake når det er pumpet fra forkammerne til hjertekammerne eller ut av hjertet.

Det oksygenfattige blodet fra kroppen kommer inn i hjertet via høyre forkammer og pumpes fra høyre hjertekammer ut i lungekretsløpet (det lille kretsløpet). Der frigjøres karbondioksyd og oksygen tas opp. Det oksygenrike blodet returnerer så til venstre forkammer og pumpes ut i kroppen (det store kretsløpet) av venstre hjertekammer.

Forrige side Neste side