Informasjon

Akutt lungeødem

Når søke hjelp?

Akutt lungeødem er en livstruende tilstand. Tilkall hjelp straks (ring 113) dersom du eller andre har noen av følgende symptomer og tegn:

  • Store pustevansker og følelse av å ville kveles
  • Boblende, hvesende eller gispende lyd når du puster
  • Rosa, skummende spytt når du hoster
  • Sterk kaldsvette og blek hud
  • Svimmelhet
Forrige side Neste side