Informasjon

Akutt lungeødem

Akutt lungeødem skyldes som regel akutt hjertesvikt. Den vanligste forklaringen er et plutselig oppstått alvorlig hjerteinfarkt. Tilstanden krever umiddelbar behandling.

Hva er et akutt lungeødem?

Lungene inneholder millioner av små, elastiske lungeblærer som kalles alveoler. Ved hver pust du tar, overføres oksygen fra alveolene til blodet og motsatt vei skilles karbondioksyd, et avfallsstoff fra forbrenningen, ut fra blodet og over i utåndingsluften. Normalt foregår denne utvekslingen av oksygen og karbondioksyd uten problemer. Men noen ganger fører økt trykk i blodårene i lungene dine til at væske siver ut, fyller alveolene med blodvæske og hindrer dem fra å ta opp oksygen - en tilstand som kalles lungeødem.

I de fleste tilfeller er det en akutt hjertesykdom med hjertesvikt som forårsaker lungeødemet. Men væske kan hope seg opp i lungene dine også av andre årsaker, som for eksempel lungebetennelse, etter inntak av visse giftstoffer eller medisiner, eller du har fått akutt høydesyke.

Akutt lungeødem er en medisinsk krisesituasjon og krever umiddelbar behandling. Selv om lungeødem noen ganger fører til død, så er utsiktene ofte gode dersom du får rask og riktig behandling både for lungeødemet og for den underliggende sykdommen.

Symptomer

Avhengig av årsaken, så kan symptomene på lungeødem opptre plutselig, eller de kan utvikle seg langsomt over uker til måneder. Symptomer og tegn som kommer plutselig, er vanligvis alvorlige og kan omfatte:

 • Uttalt kortpusthet og pustevansker
 • En følelse av å kveles eller drukne
 • Hvesing og gisping etter luft
 • Angst og uro
 • Hoste som gir blodig skum i munnen
 • Uttalt svette
 • Blek hud
 • Brystsmerter dersom lungeødemet skyldes akutt hjerteinfarkt

Symptomer og tegn som utvikler seg mer gradvis, kan være:

 • Pustevansker når du ligger flatt i motsetning til når du sitter oppe
 • Du våkner om natten av pustevansker
 • Du blir raskere kortpusten enn normalt når du er fysisk aktiv
 • Betydelig vektøkning som oppstår når lungeødemet skyldes hjertesvikt, en tilstand der hjertet pumper ut for lite blod i forhold til kroppens behov

Hvis du eller en av dine nærmeste opplever disse symptomene og tegnene, bør du snarest ta kontakt med lege. Ja, ved den akutte formen må du straks ringe 113 for hjelp. Et lungeødem kan føre til død dersom det ikke behandles.

Årsak

Lungene

Lungene er to svampaktige, elastiske organer inne i brystkassen som strekker seg ut og trekker seg sammen når du puster. Selv om lungene dine kan romme opptil 5-7 liter luft, så puster du inn bare en liten del av dette med hvert åndedrag du tar.

De nedre luftveiene består av luftrøret, som så deler seg i to hovedbronkier. Disse deler seg etter hvert i stadig mindre bronkier og bronkioler som til slutt ender i alveolene. Hver lunge består av ca. 300 millioner alveoler som blåses opp som små miniatyr-ballonger hver gang du puster inn. I veggen til hver alveole er det ørsmå blodårer (kapillærer) som er forbundet med de større blodårene (arteriene og venene) i lungene.

Kapillærene er så trange at røde blodlegemer passerer gjennom dem bare én i bredden. Hver røde blodcelle tar opp oksygen, mens blodvæsken frigjør karbondioksyd. Men når alveolene fylles med blodvæske i stedet for luft, hindres oksygen fra å bli tatt opp i blodstrømmen din. En rekke faktorer kan medføre at væske hoper seg opp i lungene dine, men oftest er det uttrykk for at hjertet ditt svikter - akutt kardialt lungeødem.

Hvordan arbeider hjertet

Hjertets kamre sett forfra

Hjertet består av to forkammer og to hjertekammer. Forkamrene (høyre og venstre) tar imot blodet som strømmer inn i hjertet. Hjertekamrene (høyre og venstre) pumper blodet ut av hjertet. Hjerteklaffene hindrer at blodet renner tilbake når det er pumpet fra forkammerne til hjertekammerne eller ut av hjertet.

Det oksygenfattige blodet fra kroppen kommer inn i hjertet via høyre forkammer og pumpes fra høyre hjertekammer ut i lungekretsløpet (det lille kretsløpet). Der frigjøres karbondioksyd og oksygen tas opp. Det oksygenrike blodet returnerer så til venstre forkammer og pumpes ut i kroppen (det store kretsløpet) av venstre hjertekammer.

Hva går galt ved akutt lungeødem?

Akutt lungeødem oppstår når venstre hjertekammer ikke er i stand til å pumpe ut nok av det blodet som det mottar fra lungekretsløpet. Som et resultat øker trykket inne i venstre forkammer og deretter i lungekretsløpet, inklusive kapillærene i veggene til alveolene. Blodvæske presses da ut gjennom kapillærveggene og ut i alveolene.

De vanligste medisinske tilstander som gjør at venstre hjertekammer blir svakt og etter hvert svikter, er hjerteinfarkt, svekket hjertemuskel (kardiomyopati), hjerteklaffproblemer og høyt blodtrykk.

Hvis et lungeødem vedvarer, vil det etter hvert føre til at også høyre hjertekammer svikter. Det betyr at tilbakestrømmen av blod fra kroppen til hjertet hemmes, noe som fører til hovne bein (ødemer), oppsamling av væske i buken (ascites) eller utsiving av væske mellom lungehinnene (pleuravæske).

Lungeødem som ikke skyldes feil med hjertet

Ikke alle tilfeller av lungeødem skyldes hjertesykdom. Væske kan også lekke fra kapillærene i alveoleveggene fordi kapillærene begynner å lekke uten at det skyldes høyt trykk i blodårene. Da er ikke hjertesykdom årsak til lungeødemet. Eksempler på tilstander som kan forårsake denne typen lungeødem, er lungebetennelse, forgiftning med visse typer giftstoffer, alvorlige allergiske reaksjoner, overdosering av medisiner, sjokktilstander, høydesyke.

Når søke hjelp?

Akutt lungeødem er en livstruende tilstand. Tilkall hjelp straks (ring 113) dersom du eller andre har noen av følgende symptomer og tegn:

 • Store pustevansker og følelse av å ville kveles
 • Boblende, hvesende eller gispende lyd når du puster
 • Rosa, skummende spytt når du hoster
 • Sterk kaldsvette og blek hud
 • Svimmelhet

Diagnostikk

Fordi lungeødem krever umiddelbar behandling, vil diagnosen i starten stilles på grunnlag av dine symptomer og en legeundersøkelse. Diagnosen er i akutte tilfeller ofte lett å stille. Blodprøver blir også tatt, slik at man etter hvert kan få kjennskap til oksygen- og karbondioksydnivået i blodet. Når tilstanden etter hvert kommer under kontroll, vil legen spørre deg ut om tilstanden din, og det vil spesielt bli lagt vekt på om du har en kjent hjerte- eller lungesykdom. Det vil også bli tatt et røntgenbilde av lungene dine.

Etter hvert vil en lang rekke andre prøver også bli tatt. Det gjelder blodprøver, EKG, ekkokardiografi og noen ganger vil det bli utført hjertekateterisering.

Komplikasjoner

Ubehandlet fører et akutt lungeødem til døden. I noen tilfeller fører det til død selv om du kommer under behandling. Resultatet avhenger delvis av hjertets og lungenes tilstand før det oppstod lungeødem, og mengden væske i lungene.

Behandling

Ekstra oksygentilførsel er ofte det første trinnet i behandlingen av akutt lungeødem. Vanligvis får du oksygen via en ansiktsmaske eller via et nesekateter. Det vil lindre noe av pustebesværet. Ny kunnskap nedtoner betydningen av ekstra oksygentilførsel og legger større vekt på overtrykksventilasjon - at du får tilført luft ved hjelp av økt lufttrykk. Noen ganger er det påkrevd å hjelpe deg å puste med en pustemaskin (respirator). Avhengig av tilstanden din, kan du motta et eller flere av følgende medikamenter:

 • Blodåreutvidende middel. Disse medikamentene, som nitroglycerin, utvider blodårene og reduserer presset og belastningen på venstre hjertekammer.
 • Morfin. Dette narkotiske stoffet har vært sentralt i behandlingen av akutt lungeødem i mange år. Det minsker både pusteproblemene og den ledsagende angsten. Mange blir kvalm av morfin og må ha et kvalmestillende middel i tillegg.
 • Vanndrivende. Midlet bidrar til å skille ut overskuddsvæske fra kroppen din.
 • Salisylat og blodplatehemmere, eks. Albyl-E og tikagrelor. Disse midlene bidrar til å fortynne blodet ditt slik at det flyter lettere gjennom de små blodårene og hindrer blodproppdannelse.
 • Blodtrykksmedisin. Dersom du har høyt blodtrykk når akutt lungeødem oppstår, så vil du få medisiner som senker blodtrykket. Motsatt - dersom blodtrykket ditt er for lavt, vil du få medisiner som hever blodtrykket.

Forebygging?

Akutt lungeødem lar seg som regel ikke forebygge, men siden hjerte- og karsykdom er den hyppigste årsaken til lungeødem, er følgende viktige tiltak som reduserer din risiko for fremtidig lungeødem:

 • Kontrollere blodtrykket
 • Behandle et for høyt kolesterol
 • Ikke røyke
 • Ha et sunt kosthold
 • Være forsiktig med salt
 • Mosjonere regelmessig
 • Unngå overvekt
 • Minske stress

Vil du vite mer?

 • Akutt lungeødem - for helsepersonell