Informasjon

Lymfødem

Behandling av lymfødem

Fordi lymfødemet forverres gjennom de ulike stadiene, er det viktig å starte behandlingen så tidlig som mulig. Det finnes ingen helbredene behandling, men mye kan oppnås ved behandling hos en fysioterapeut med etterutdanning i Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling (KFL). Målet med behandlingen er å sette inn tiltak som kan stoppe forverringen og bedre livskvaliteten. Medikamenter har ingen plass i den regulære behandlingen av tilstanden.

Behandlingen består av to faser

Fase 1. Intensivfasen (Ødemreduksjon)

  • Den første fasen tar fra 1-4 uker med en daglig behandling på 60-90 minutter. Varigheten avhenger av størrelsen og fastheten i lymfødemet. Behandlingen består av hudpleie, manuell lymfedrenasje, kompresjonsbehandling med kortelastisk bandasje og bevegelsesterapi.
  • Behandlingen bør foregå til maksimal reduksjon av hevelsen oppnås.
  • Ved slutten av intensivfasen tas det mål til elastiske kompresjonsstrømper.

Fase 2. Vedlikeholdsfasen (For å opprettholde det oppnådde resultatet)

  • Kompresjonsstrømper finnes i standard og som målsydde. De målsydde blir ofte brukt når det er et tett og fibrotisert vev. Det finnes kompresjonsklasser fra klasse 1 (trykk på 20 mmHg) helt opp til klasse 4 (trykk på 60 mmHg). Spesialtilpassede strømper har en god passform og gir ikke bare kompresjonshjelp, men også en mikromassasje ved bevegelse.
  • I tillegg til dette trenger enkelte pasienter nattbandasje.
  • Behovet for vedlikeholdsbehandling er individuelt, og det settes inn mange forskjellige tiltak.

KFL utføres av fysioterapeuter som har minimum 4 ukers videreutdanning i lymfologi.

(CDT er en engelsk betegnelse for det som i Norge omtales som KFL = Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling)

Forrige side Neste side