Informasjon

Sinus caroticus syndrom

I halspulsåren finnes det en sensor, en trykkmåler, som spiller en viktig rolle i kontrollen av blodtrykket. Hos noen kan denne trykkmåleren bli overfølsom.

Hva er sinus caroticus syndrom?

Arteria carotis og arteria vertebralis

Sinus caroticus er en trykkføler (baroreseptor) som befinner seg i de store halspulsårene (carotis-pulsårene). Disse trykkfølerne spiller en viktig rolle i kontrollen av blodtrykket. Endringer i strekk og trykk inne i pulsårene registreres av trykkfølerne både i hjertet, i carotis-pulsårene, i hovedpulsåren (aortabuen) og andre større blodkar. Meldinger om trykkforholdene sendes som elektriske impulser via hjernenerver til "trykksenteret" i hjernestammen. Ved behov for justering av blodtrykket sendes signaler fra trykksenteret til hjertet og de større pulsårene i kroppen. Gjennom å endre hastigheten på hjerteslagene og justere spenningen i veggen til pulsårene, korrigeres blodtrykket.

Ved sinus caroticus syndrom fungerer trykkfølerne for dårlig. De er overfølsomme og sender signaler om at hjertet må slå langsommere og blodtrykket må senkes. Dette utløser svimmelhet og eventuelt besvimelse.

Tilstanden er sjelden før 50-årsalderen, men hyppigheten tiltar med alderen og med forekomsten av andre samtidige sykdommer i hjertekar- og sentralnervesystemet. Den opptrer hyppigere blant menn. Det er trolig en diagnose det er lett å overse. Tilstanden kan påvises hos opptil 45% av eldre pasienter med synkope, fall og svimmelhet.

Symptomer

Tilstanden medfører kortvarige episoder med svimmelhet og besvimelse, men du gjenvinner bevisstheten nesten umiddelbart i liggende stilling. Tilstanden utløses gjerne av rotasjon eller vending av hodet, eventuelt i forbindelse med barbering, bruk av skjorte med stram halskrage, eller ved svulst på halsen. Du kan oppleve forvarsler i form av kvalme, svetting, ørhet, synsforstyrrelse, hodepine, hjertebank, blekhet. Tilstanden kan være skyld i uforklarlige fall og besvimelser hos eldre mennesker.

Diagnostikk

Sykehistorien kan gi mistanke om tilstanden. Legen kan gjennomføre en "massasje-test" på trykkfølerne på halsen. Hvis testen utløser et anfall med svimmelhet, stans i hjerteslagene i mer enn 3 sekunder og sterkt fall i blodtrykket, bekreftes diagnosen. Massasje-testen er ikke helt ufarlig, og det anbefales at den utføres av lege med erfaring og som har egnet overvåkingsutstyr. Har du trange halspulsårer, eventuelt har hatt hjerneslag eller "drypp" - skal testen ikke utføres.

EKG inngår i utredningen. Eventuelle andre undersøkelser avhenger av i hvilken grad legen må utelukke andre sykdommer.

Behandling

Målet med behandlingen er å redusere risikoen for å få nye anfall med svimmelhet og besvimelse. I de fleste tilfeller er det nok at du kjenner til tilstanden og kan unngå situasjoner som kan utløse et anfall - bråe hodebevegelser, sterke sidebevegelser i nakken, stram skjortekrage, ev. barbering.

Det finnes ingen medisiner som gir langsiktig hjelp mot tilstanden. Helt unntaksvis hender det at en pasient er så ille plaget, at det er nødvendig å operere inn en pacemaker.

Prognose

Sinus caroticus syndrom er ingen farlig tilstand. Den gir ingen økt risiko for død. Kjennskap til tilstanden og forsiktighet med aktiviteter som kan utløse et anfall, gjør at anfallshyppigheten går ned.

Vil du vite mer?