Informasjon

Arbeids-EKG

Et arbeids-EKG brukes først og fremst til å undersøke om det foreligger tegn til koronarsykdom. EKG blir kontinuerlig registrert mens du fysisk anstrenger deg.

EKG

Elektrokardiogrammet (EKG) registrerer de elektriske impulsene som sendes gjennom hjertet. Impulsene lar seg påvise/måle utenfor hjertet, f.eks. i armene, i bena, i brystveggen. I forbindelse med taking av EKG festes det derfor elektroder på armene, føttene og brystveggen. Hvis formålet med å ta et EKG bare var å studere den elektriske rytmen, hadde det vært nok å måle kun ett sted. Men ved at man måler på flere steder, kan legene ved skader på hjertemuskulaturen påvise hvor i hjertet skaden befinner seg.

Et arbeids-EKG brukes først og fremst til å undersøke om det foreligger tegn til koronarsykdom hos deg. Det vil si om hjertets blodårer er så trange at oksygentilførselen via blodet blir for lav under fysiske anstrengelser. De to viktigste koronarsykdommene er angina pectoris og hjerteinfarkt.

Et arbeids-EKG er ikke svært nøyaktig. Derfor brukes undersøkelsen mindre i våre dager og blir ofte erstattet av mer presise metoder.

EKG ved koronarsykdom

Har du angina pectoris, vil du som regel ikke ha brystsmerter i hvile. Selv om blodtilførselen i den trange koronararterien er nedsatt, er den likevel tilstrekkelig til at hjertet får nok oksygen når du ikke anstrenger deg. Under anstrengelse derimot vil blodtilførselen bli for dårlig. Derfor må EKG tas under anstrengelse for at man skal kunne bekrefte eller avkrefte om du har angina (se video av belastnings-EKG).

Når et område av hjertemuskelen har for dårlig blodtilførsel, gir det forandringer på EKG. Det synes i den delen av EKG'et som betegnes ST-segmentet. Oksygenmangel i et område av hjertemuskelen vil vises som et senket ST-segment. Ved å granske hvilke avledninger ST-senkningen forekommer i, kan man si hvor omtrent problemet sitter og kanskje også hvilken koronararterie som er trang.

Undersøkelsen

Arbeids-EKG er en test der du utsettes for økende fysisk belastning under EKG-overvåking. I Norge skjer det nesten alltid ved at du sykler på en ergometersykkel. Under syklingen registreres EKG'et ditt hele tiden, og man måler blodtrykket flere ganger.

Syklingen starter på svært lav belastning. Etter hvert økes belastningen med ca. 4-6 minutters mellomrom. Testen fortsetter enten til du blir så sliten at du ikke klarer mer, til man observerer spesielle funn eller til du selv forteller at du har fått nok.

Animasjon av belastnings-EKG

Forberedelser?

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser. Siden du skal sykle og anstrenge deg med bar overkropp, kan det kanskje være fornuftig å ta med seg en treningsbukse.

Hva kan man finne?

Hjertespesialisten konsenterer seg om å se etter EKG-forandringer i ST-segmentet som tegn på koronarsykdom. Imidlertid er slike forandringer ikke entydige. Det betyr at resultatet av undersøkelsen ikke er 100 prosent pålitelig.

For det første regner man med at testen kun fanger opp om lag 60 prosent av dem med koronarsykdom (testens sensitivitet). For det andre vil cirka 10 prosent av dem som ikke har koronarsykdom, ha et unormalt EKG (testens spesifisitet er 90 prosent). Et unormalt arbeids-EKG blant pasienter med lav sannsynlighet for koronarsykdom, vil ofte være uttrykk for et såkalt falskt positivt funn. Du behøver altså ikke ha koronarsykdom, selv om arbeids-EKG'et kan tyde på det. Blant pasienter med høy sannsynlighet for koronarsykdom, vil et unormalt arbeids-EKG i de fleste tilfeller være et korrekt resultat.

Under belastningen av deg vil undersøkerne også vurdere andre ting som arbeidskapasiteten din, hjertekapasiteten - hva er din maksimale puls, eventuelle blodtrykksforandringer og hvor raskt pulsen din faller etter avsluttet test. Disse observasjonene er også være viktige når undersøkerne skal trekke sine konklusjoner.

Er det farlig å ta et arbeids-EKG

Nei, for de aller fleste er dette en ufarlig undersøkelse. Men en sjelden gang hender det at en pasient med en alvorlig underliggende hjertesykdom, kan få utløst et hjerteattakk under belastningen. Derfor er de som utfører slike undersøkelser, alltid forberedt på å takle slike uventede hendelser. Lege er tilstede eller lett å tilkalle om det skulle oppstå problemer.

Vil du vite mer?