Informasjon

CT av brysthulen (thorax)

Temaside om Korona

Undersøkelsen

CT kan utføres på to forskjellige måter: Som en serie av enkeltbilder eller som et sammenhengende bildeopptak ved såkalt spiral-CT.

Serie av enkeltbilder

Brystkassen med brysthulen avbildes i mange horisontale skiver, såkalte tverrsnittsbilder. Ett og ett tverrsnittsbilde blir tatt. Mens tradisjonell røntgen gir et "flatt", todimensjonalt bilde der organ i fremre del av kroppen ligger over organ lengre bak, fremstiller CT bilder uten at organer skygger for underliggende organer. Med bearbeiding av bildene i en datamaskin kan man sette snittene sammen til et tredimensjonalt bilde. Kontrastinnsprøyting kan synliggjøre blodforsyning og vev bedre, noe som gjør at svulster og betennelsessykdommer ofte fremstilles klarere.

Spiral-CT

Ved spiral CT flyttes pasienten kontinuerlig gjennom strålefeltet, slik at de sirkulerende bevegelsene av røntgenkilden og detektorer danner registreringer i en spiral. På denne måten lagres informasjon som et kontinuerlig volum på en datamaskin. Det betyr at større områder kan avbildes i én omgang over kortere tid. Informasjonen brukes så av datamaskinen til å lage snittbilder og eventuelt tredimensjonale bilder.

Forrige side Neste side