Informasjon

CT av brysthulen (thorax)

Temaside om Korona

Hvordan foregår undersøkelsen?

Dette kan variere noe fra røntgenavdeling til røntgenavdeling. Den informasjonen som sendes ut fra den røntgenavdelingen du skal undersøkes på, er den som gjelder. Stort sett foregår undersøkelsen som forklart nedenfor.

Du undersøkes liggende på et motorisert bord som flytter deg inn i en "smultring-liknende" åpning (gantry). Du må ligge helt i ro under undersøkelsen for at bildene ikke skal bli uskarpe (nå som CT-maskinene er blitt langt raskere, er dette mindre viktig enn før). Under bildeopptak kan du få beskjed om å holde pusten i korte øyeblikk.

Apparaturen, røntgenkilde og røntgenmottakere, i "smultringen" beveger seg rundt deg mens bildene blir tatt. Bildene vises samtidig på en skjerm. Dersom det er behov for å fremstille et område klarere, gis en kontrastinnsprøyting i blodet. Mange opplever en følelse av varme gjennom kroppen når kontrasten sprøytes inn, og noen få kan reagere med uvelhet, kvalme og eventuelt oppkast. Dette er ikke en allergisk reaksjon, og den går fort over. Ved å puste langsomt og dypt kan du dempe ubehaget.

Forrige side Neste side