Informasjon

CT av brysthulen (thorax)

Temaside om Korona

Pasientforberedelser

Vanligvis tilrås du å faste fire timer før undersøkelsen hvis det skal gis kontrast. Dette for å dempe eventuelt ubehag fra kontrastinnsprøytingen.

Er du gravid, må du varsle ifra fordi man er tilbakeholden med å gjøre CT under svangerskapet. CT mot brysthulen gir lite stråling mot magen, men under svangerskapet vil man helst unngå så mye stråling som mulig. Både henvisende lege og røntgenavdelingen vil derfor vurdere hvor nødvendig det er å gjøre denne undersøkelsen under graviditeten.

Har du allergi, må røntgenavdelingen varsles slik at de både kan vurdere hvor nødvendig det er å bruke kontrast og ev. behov for forebyggende tiltak. Dette gjelder særlig om du har reagert allergisk på kontrastinnsprøyting tidligere.

Har du diabetes og bruker medisiner som Glucophage eller Metformin, og det blir gitt kontrast i forbindelse med CT-undersøkelsen, vil du få beskjed om å stanse midlertidig med disse tablettene. Dette er for å sikre at ikke nyrene blir overbelastet.

Også pasienter med nedsatt nyrefunksjon eller sykdommen myelomatose krever et spesielt opplegg fra røntgenavdelingen.

Klaustrofobiske reaksjoner kan forekomme, men de aller fleste gjennomfører undersøkelsen uten store plager. Smertestillende eller beroligende medisiner kan ved behov gis før undersøkelsen slik at pasienten klarer å ligge stille. Dette administreres vangligvis på sengepost/poliklinikk.

For best mulig kvalitet på bildene må metallgjenstander som knapper, glidelås, belter, smykker, etc. fjernes fra undersøkelsesområdet.

Forrige side Neste side