Informasjon

CT av brysthulen (thorax)

Temaside om Korona

Hva kan man finne?

Undersøkelsen gir god fremstilling av fortetninger, knuter, svulster og cyster både i lungevevet og i vevet rundt og mellom lungene. CT kan påvise en rekke forandringer som overses på vanlig røntgen. Kontrastinnsprøytinger i blodet kan forbedre nytten av undersøkelsen ytterligere.

Forrige side Neste side