Informasjon

EKG ved angina og hjerteinfarkt

Temaside om Korona

Mange avledninger

De elektriske signalene fra hjertet forplanter seg ut i kroppen, slik at de kan registreres f.eks. i armene, i bena, i brystkassen. Elektroder festes derfor på disse stedene. Man registrerer således de elektriske signalene på ulike steder i kroppen. Ved et ordinært EKG-opptak gjøres dette på 12 ulike steder, eller som man sier, det tas 12 avledninger. Hver av disse avledningene gir først og fremst informasjon om den delen av hjertet som er nærmest elektroden. Eksempelvis gir registrering fra

  • venstre arm informasjon om venstre del av hjertet,
  • høyre fot informasjon om nedre del av hjertet,
  • brystelektroder nær brystbeinet måler aktiviteten i fremre, høyre del av hjertet
  • og brystelektroder langt ut til venstre på brystkassen gir informasjon om fremre, venstre del av hjertet.

Ved å studere de ulike avledningene kan legen finne ut hvor en eventuell skade i hjertet sitter.

Forrige side Neste side