Informasjon

EKG ved angina og hjerteinfarkt

Temaside om Korona

EKG ved angina pectoris

En pasient med angina pectoris vil ikke ha brystsmerter i hvile. Selv om blodtilførselen i den trange koronararterien er nedsatt, er den likevel tilstrekkelig til at hjertet får nok oksygentilførsel når du ikke anstrenger deg. Under anstrengelse derimot vil blodtilførselen bli for dårlig. Derfor må EKG tas under anstrengelse for at man skal kunne bekrefte eller avkrefte om en pasient har angina (se video av belastnings-EKG).

10647-2-hjerte-med-angina.jpg

Når et område av hjertemuskelen har for dårlig blodtilførsel, gir det forandringer på EKG. Det synes i den delen av EKG'et som betegnes ST-segmentet. Oksygenmangel i et område av hjertemuskelen vil vises som et senket ST-segment. Ved å granske hvilke avledninger ST-senkningen forekommer i, kan man si hvor omtrent problemet sitter og kanskje også hvilken koronararterie som er trang.

Forrige side Neste side