Informasjon

EKG ved angina og hjerteinfarkt

Temaside om Korona

EKG ved hjerteinfarkt

Ved hjerteinfarkt vil et område av hjertemuskelen dø og etter hvert erstattes med bindevev som er uten evne til å bidra med kraft til sammentrekningen av hjertet (se illustrasjon av hjerteinfarkt). Denne skaden av hjertet gir flere forandringer på EKG. Den første forandringen som observeres, er at ST-segmentet blir hevet. Dernest kan det dannes en ny Q-bølge. Senere kan man observere at T-bølgen snur (blir invertert) - i stedet for å gå oppover går den nedover. Mens ST-forandringene er forbigående, er forandringene i Q- og T-bølgene som regel varige, og de kan brukes til å påvise "gamle" infarkt. Akkurat som ved angina pectoris kan legene ved å konstatere i hvilke avledninger forandringene forekommer, fastslå hvor i hjertet infarktet er.

10609-2-171-hjerte-med-infarkt.jpg

Forrige side Neste side