Informasjon

Ekkokardiografi

Ekkokardiografi er ultralydundersøkelse av hjertet. Undersøkelsen gir informasjon om hjertets struktur og funksjon. Det vil si hjertets posisjon, størrelse, bevegelighet av klaffer og hjertekammervegger, og hvor raskt blodet strømmer gjennom ulike deler av hjertet.

Temaside om Korona

Hva er ekkokardiografi?

Ekkokardiografi er ultralydundersøkelse av hjertet som utføres med en lydprobe på utsiden av brystveggen. Undersøkelsen gir informasjon om hjertets struktur og funksjon. Det vil si hjertets posisjon, størrelse, bevegelighet av klaffer og hjertekammervegger, og hvor raskt blodet strømmer gjennom ulike deler av hjertet.

Ulike ultralyd-metoder brukes for å avbilde hjertet. Spesielt skal nevnes Doppler-teknikk: Dette er en metode til å bestemme blodstrøm, det vil si hvor raskt blodet strømmer på angitte steder. Dessuten kan fargeteknikker og kontrastinnsprøytinger forbedre fremstillingen av bilder. Bildene kan også presenteres 3-dimensjonale. Metodene er fortsatt under videreutvikling.

En normal ekkokardiografi viser normal beliggenhet og størrelse av hjertet, normal bevegelse av hjerteklaffene og hjertekammerveggene og normale blodstrømshastigheter gjennom hjertets ulike klaffer.

Neste side