Informasjon

Ekkokardiografi

Ekkokardiografi er ultralydundersøkelse av hjertet. Undersøkelsen gir informasjon om hjertets struktur og funksjon. Det vil si hjertets posisjon, størrelse, bevegelighet av klaffer og hjertekammervegger, og hvor raskt blodet strømmer gjennom ulike deler av hjertet.

Hjertet

Hjertets kamre sett forfra

Hjertet består av to forkammer (atrier) og to hjertekammer (ventrikler). Oksygenfattig blod strømmer tilbake til hjertet i høyre forkammer og deretter ned i høyre hjertekammer. Fra høyre hjertekammer pumpes blodet ut til lungene der det kvitter seg med avfallsgasser og får tilført nytt oksygen. Blodet samles så i venstre forkammer og kommer derfra over i venstre hjertekammer. Herfra pumpes blodet ut i kroppens store kretsløp gjennom hovedpulsåren (aorta) og de øvrige pulsårene. Mellom forkamrene og hjerekamrene er det hjerteklaffer som forhindrer at blodet renner tilbake. Mellom hjertekamrene og lungekretsløpet / det store kretsløpet er det også hjerteklaffer med samme funksjon. Hjertet er kledd med en ytre hinne, perikard. Utvendig på hjertet finner vi også hjertets egne blodårer, koronararteriene, som forsyner hjertemuskelen med blod.

Forrige side Neste side