Informasjon

Ekkokardiografi

Temaside om Korona

Undersøkelsen

Undersøkelsen omfatter som sagt ulike teknikker. De to vanligste er såkalt to-dimensjonal sektorscanning og Doppler-teknikk. I tillegg kan pasienten svelge ned et lite lydhode som sender ut og registerer lydsignaler fra spiserøret (transøsofageal ekkokardiografi).

Stess ekkokardiografi er ultralydundersøkelse av hjertet etter at pasienten har anstrengt seg kraftig, en undersøkelse som kan bidra til å avdekke områder av hjertet som får for dårlig oksygentilførsel og som dermed visere "slappere" muskulatur. En annen form for stress-ekkokardiografi utføres ved å gi pasienten en medisin (dobutamin) intravenøst som stimulerer hjertet og "simulerer" en fysisk anstrengelse.

To-dimensjonal sektorscanning

Undersøkelsen baserer seg på signaler fra lydhodet plassert i to hovedposisjoner: Langs med brystbeinet og ved hjertespissen nedad til venstre i brystet. Bildet fremstår som en vifteformet "skive", et tverrsnitt, av hjertet i bevegelse. Funnene vises på en skjerm som undersøkeren følger med på, og de kan lagres på video eller som enkeltbilder. Ved å vinkle lydhodet i ulike retninger kan den "skiven" av hjertet som fremstilles, beveges gjennom hjertet slik at undersøkeren kan lage seg et mentalt tredimensjonalt bilde av hjertet.

Doppler ekkokardiografi

Doppler teknikk gjør det mulig å beregne den hastigheten blodet strømmer i. Presisjonen av målingen avhenger av vinkelen mellom ultralydstrålen og blodstrømmen. Er blodstrømmen direkte i linje med strålen, blir målingene mest nøyaktige. Undersøkelsen brukes til å måle trykkforskjellen over trange og forkalkede hjerteklaffer, blodstrømshastigheter, hvor mye blod hjertet pumper ut per minutt, eventuelt om det er lekkasje av blod fra venstre til høyre hjertekammer gjennom hull i hjertet, eller om hjerteklaffene svikter slik at blod lekker tilbake. Farge-Doppler gjør det lettere å vurdere retning og størrelse på blodstrømmen ved angitte anatomiske steder

Forrige side Neste side