Informasjon

Ekkokardiografi

Temaside om Korona

Pasientforberedelser

Undersøkelsen krever ingen spesielle forberedelser fra pasientens side. Det er ingen smerter eller ubehag knyttet til undersøkelsen.

Forrige side Neste side