Informasjon

Ekkokardiografi

Ekkokardiografi er ultralydundersøkelse av hjertet. Undersøkelsen gir informasjon om hjertets struktur og funksjon. Det vil si hjertets posisjon, størrelse, bevegelighet av klaffer og hjertekammervegger, og hvor raskt blodet strømmer gjennom ulike deler av hjertet.

Hva kan man finne?

Ekkokardiografi er den beste undersøkelsen av klaffesykdom. Hver av de fire hjerteklaffene kan vurderes separat, best bilder får man av mitralklaffen og aortaklaffen.

Ved koronar hjertesykdom der det er nedsatt blodforsyning til hjertemuskelen, vil de fleste ha normalt ekkokardiogram. Hos enkelte kan man imidlertid finne nedsatt muskelkraft i områder med nedsatt blodtilførsel.

Hjertesvikt kan vise nedsatt pumpefunksjon, eventuelt forstørret hjerte. Hos pasienter med høyt blodtrykk kan man finne fortykket vegg i venstre hjertekammer. Perikardsykdom kan vise forandringer i området mellom hjertemuskelen og den ytre hjertehinnen, perikard. CT og MR kan gi enda bedre bilder av perikardforandringer.

En rekke sjeldnere tilstander kan også påvises ved ekkokardiografi.

Forrige side Neste side