Informasjon

Inngrep utført med hjelp av røntgen

Angioplastikk

Inngrepet innebærer "reparasjon" av en pulsåre (arterie) som er blitt for trang eller helt tilstoppet. Etter lokalbedøvelse i huden stikker man som regel inn en nålespiss i pulsåren ved håndleddet eller i lysken. Kateteret føres inn gjennom nålespissen, som så fjernes. Ved å sprøyte inn små mengder røntgenkontrast ser man hvor man er, og kateteret skyves frem til bestemmelsesstedet. En stiv wire eller metalltråd (mandreng) som ligger inne i kateteret, brukes til å gjennombore den trange eller tilstoppede arterien. Et ballongkateter føres inn i det trange partiet av arterien. Arterien åpnes eller presses opp ved å pumpe opp ballongen med en blanding av kontrastvæske og saltvann. Inngrepet utføres særlig på trange blodårer til hjertet (koronar angioplastikk), i beina og til nyrene. Inngrepet er mest vellykket når det trange partiet av blodåren er kort. For å hindre at blodåren raskt lukker seg igjen, settes det inn et stent, en slags stiv netting, som motvirker at blodåren rask tetner til igjen.

Forrige side Neste side