Informasjon

Inngrep utført med hjelp av røntgen

Perkutan nålebiopsi

Nålebiopsier er særlig nyttige i diagnostikken av svulster. Under veiledning av ultralyd, gjennomlysning eller CT stikkes nålen gjennom huden (perkutant) inn i svulsten. Ved cytologi (celleprøve) suges vev gjennom nålen mens den beveges forsiktig inne i det syke vevet. Ved biopsi (uttak av vevsbit) er nålen som regel tilkoblet en fjærmekanisme som ved utløsning skjærer ut en liten vevsbit. Tynne cytologinåler kan stikkes gjennom blodkar og de fleste andre organer uten stor risiko hos pasienter som ikke bruker blodtynnende medisiner. Ved bruk av tykkere biopsinåler bør hulorganer og større blodkar unngås. Fordelen med denne metoden er at man slipper å operere pasienten for å få tatt prøve av svulsten. Komplikasjoner er sjeldne med tynne nåler. Bruk av grovere nåler øker risikoen for komplikasjoner, særlig blødning, sammenlignet med finere nåler. Vanlig kirurgi vil som regel ha enda større risiko for komplikasjoner enn grove nåler.

Forrige side Neste side