Informasjon

Koronar angiografi

Når gjøres koronar angiografi?

Undersøkelsen gjøres i forbindelse med utredning av koronarsykdom. Det er en forundersøkelse til koronaroperasjon, som gjøres enten i form av angioplastikk (via kateteret) eller som åpen hjertekirurgi med såkalt bypass-teknikk. Bypass-operasjon må ofte gjøres dersom flere av koronararteriene er tette, eller dersom det er vanskelig å komme til det trange området med kateteret.

Aktuelle pasienter er de med angina pectoris, uklare brystsmerter eller som har fått påvist unormalt belastnings-EKG. Idag utføres koronar angiografi og angioplastikk i de fleste tilfeller som en del av behandlingen ved akutt hjerteinfarkt. Koronar angiografi gjøres også ved fornyede plager hos pasienter som tidligere har fått utført angioplastikk eller bypass-operasjon.

Forrige side Neste side