Informasjon

Koronar angiografi

Pasientforberedelser

Før undersøkelsen

Du bør ha fastet 4-5 timer før undersøkelsen. Medisineringen skal ikke endres, men blodfortynnende behandling må stoppes minst 1-2 dager før. Du bør late vannet før inngrepet starter så du ikke blir trengende under undersøkelsen. Dersom du er allergisk overfor jod, må du varsle fordi kontrastvæsken inneholder jod. Bortsett fra innstikket er undersøkelsen ikke forbundet med smerte, men mindre ubehag kan oppleves av enkelte. Ved kontrastinjeksjonen kan man føle hjerteklapp og varme i 30-60 sek.

Oppfølging etter undersøkelsen

Sengeleie anbefales vanligvis 5-6 timer etter undersøkelsen i de tilfeller hvor man stikker i lysken. Ved stikk i armen kan du vanligvis stå opp etter en time. Du må unngå å strekke og belaste innstikkstedet disse timene, beinet eller armen må holdes utstrekt for å unngå blødning. Merker du økte smerter og ubehag på innstikkstedet, må du si fra fordi det kan være uttrykk for at det siver blod ut i vevet rundt blodåren. Det er nyttig at du drikker rikelig, eventuelt får du væsketilførsel direkte i blodet. I noen tilfeller gis antibiotika for å forebygge infeksjon.

Puls og blodtrykk måles jevnlig. Drikke kan inntas umiddelbart etter undersøkelsen, mat først etter en time.

Forrige side Neste side