Informasjon

Koronar angiografi

Er det noen risiko med undersøkelsen?

Koronar angiografi er en vanlig medisinsk undersøkelse som sjelden skaper alvorlige problemer. Blant komplikasjoner som kan oppstå, er:

  • Blødning, infeksjon og smerte på det stedet hvor kateteret ble ført inn (i armen eller lysken).
  • Skade på blodårer, men det skjer meget sjelden.
  • En allergisk reaksjon på kontraststoffet som brukes.

Andre mer uvanlige komplikasjoner kan være:

  • Uregelmessig hjerterytme (arytmi). Den går som regel over av seg selv, men dersom den vedvarer, kan den trenge behandling.
  • Skade på nyrene forårsaket av kontraststoffet.
  • Blodpropper kan utløse hjerneslag, hjerteinfarkt eller andre alvorlige problemer.
  • Lavt blodtrykk.
  • Oppsamling av blod eller væske i hjerteposen som omgir hjertet og som kan svekke kraften i hjerteslagene.

Risikoen for alvorlige komplikasjoner angis å være fra 1 per 500 til 1 per 100 inngrep. Som ved enhver prosedyre som involverer hjertet, kan det også oppstå fatale komplikasjoner. Dette er imidlertid meget sjelden ved koronar angiografi. Risikoen for komplikasjoner er høyere hvis du har diabetes eller nyresykdom, og hvis du er eldre enn 75 år. Risikoen er også høyere dersom inngrepet utføres som et hastetiltak i en akuttsituasjon.

Forrige side Neste side