Informasjon

Røntgen av hjertet

Dette er en forholdsvis grov undersøkelse og gir ingen detaljerte opplysninger om hjertet. Ved undersøkelsen vurderes hjertets størrelse og form.

Hjertet

10245-2-168-hjerte-indvendigt.jpg
Hjerte - normalt forfra

Hjertet består av to forkammer (atrier) og to hjertekammer (ventrikler) (se figur). Fra høyre side av hjertet pumpes blodet ut i lungekretsløpet. Fra venstre side av hjertet pumpes blodet ut i det store kretsløpet. Mellom forkamrene og hjertekamrene er det hjerteklaffer som forhindrer at blodet renner tilbake feil vei. Mellom hjertekamrene og henholdsvis lungekretsløpet og det store kretsløpet er det også hjerteklaffer med samme funksjon. Sykdom i hjertet kan gi endringer bl.a. i hjertets størrelse og i lungene. F.eks. ved hjertesvikt vil hjertet bli forstørret.

Når tas røntgen av hjertet?

Undersøkelsen brukes mindre i dag enn før fordi vanlig røntgen av brystet (thorax) viser virkningen av hjertesykdom på lungene og lungehulene, og fordi ekkokardiografi gir bedre informasjon om hjertets utseende og funksjon.

Undersøkelsen

Undersøkelsen krever ingen forberedelser. Du skal være avkledd oventil og halskjeder må være tatt av. Bildet blir tatt som et vanlig lungebilde. Et frontbilde og et sidebilde blir tatt mens du står, puster inn og holder pusten. Frontbildet må være riktig eksponert slik at røntgenlegen kan se forkalkninger inne i hjertet og eventuelle unormale konturer. Din høyde og vekt må oppgis for at røntgenlegen skal kunne beregne størrelsen på hjertet. Undersøkelsen tar kun noen få minutter.

Hvilke funn kan gjøres?

Hjertet kan være forstørret, det kan ha endret form, det kan finnes forkalkninger i hjerteklaffene eller i hjertehinnen (perikard) utenpå hjertet. Noen ganger kan det også ses forandringer i hovedpulsåren som går ut fra hjertet.

røntgen
Se animasjon om røntgen

Vil du vite mer?