Informasjon

Stressekkokardiografi

Stressekkokardiografi er en ekkokardiografisk undersøkelse som utføres for å finne ut om det foreligger nedsatt blodforsyning til hjertemuskelen (myokard).

Hva er ekkokardiografi?

Ekkokardiografi er en ultralydundersøkelse av hjertet. Undersøkelsen gir informasjon om hjertets utseende og funksjon. Det vil si hjertets posisjon, størrelse, bevegelighet av klaffer og hjertekammervegger, og hvor raskt blodet strømmer gjennom ulike deler av hjertet. Ulike ultralydmetoder brukes for å avbilde hjertet.

Hva er stressekkokardiografi?

Stressekkokardiografi er en ekkokardiografisk undersøkelse som utføres for å finne ut om det foreligger nedsatt blodforsyning til hjertemuskelen (myokard). Undersøkeren vurderer hvordan veggen i hjertet beveger seg ved å granske de ulike områdene av hjertet. Nedsatt bevegelse i et område tyder på redusert blodforsyning, det vil si at blodåren(e) som forsyner det eller de aktuelle områdene, er trang(e) eller blokkert(e). For å avsløre disse forandringene må undersøkelsen utføres mens hjertet anstrenger seg.

Undersøkelsen kan utføres på to måter. Enten ved at du fysisk anstrenger deg, det vil si at du sykler på en ergometersykkel. Eller ved å gi deg en testmedisin som øker belastningen på hjertet.

Når gjøres stressekkokardiografi?

Dette er en forholdsvis ny undersøkelsesmetode. Det betyr at den foreløpig er tilgjengelig bare ved de største sykehusene i Norge.

Metoden kan være nyttig i utredningen av pasienter man mistenker har koronarsykdom, det vil si nedsatt sirkulasjon i en eller flere av hjertets kransårer, når du som pasient ikke kan sykle eller gå på tredemølle. Testen utføres også for å bedømme risiko før større kirurgiske inngrep. Noen ganger er det aktuelt å utføre undersøkelsen fordi man ikke stoler på et normalt resultat fra arbeids-EKG. Metoden brukes også som supplement til koronar angiografi for vurdering av trange partier i koronarårene (stenoser), for å identifisere den mest betydningsfulle stenosen og for å vurdere kvaliteten på hjertemuskulaturen i de "syke" områdene av hjertet. Det finnes også en del andre, men mindre vanlige indikasjoner for undersøkelsen.

Metoden har sine begrensninger. I likhet med de fleste andre undersøkelser får man ikke 100% pålitelige resultat. Det betyr blant annet at undersøkelsen har liten verdi dersom sjansen for at du har koronarsykdom, er liten.

Ofte foretrekker kardiologen å gjøre en annen undersøkelse: Arbeids-EKG, myokardperfusjonsscintigrafi (MP-SPECT), hjerte-CT, FDG-PET.

Hvordan foregår stressekkokardiografi?

Undersøkelsen foregår på et laboratorium, og du overvåkes nøye under undersøkelsen. I tillegg til ultralydundersøkelsen blir EKG registrert hele tiden, og blodtrykket måles gjentatte ganger. Avhengig av metoden som velges, vil du enten sykle på en ergometersykkel, eller du får kontinuerlig sprøytet inn (infundert) testmedisinen direkte i blodet.

Sykler du, vil man i de fleste tilfeller kunne utføre ultralydundersøkelsen mens du sykler, selv om det er litt upraktisk. Får du testmedisin, undersøkes du liggende.

Undersøkelsen varer ca. 60-90 minutter.

Forberedelser

Dersom du bruker betablokker, en vanlig medisin som brukes i behandlingen av høyt blodtrykk og/eller angina pectoris, vil du få beskjed om å stoppe med den noen dager før undersøkelsen - og starte opp igjen når undersøkelsen er gjort. Undersøkelsesdagen må du faste i minst to timer i forveien.

Vil du vite mer?